Defensem els seus interessos davant les institucions de la Unió Europea, per tal d'evitar decisions que puguin afectar-lo negativament i, també al contrari, promoure propostes que resultin positives a la seva activitat professional o de negoci.

Informem de manera puntual i detallada sobre tots els temes que li interessen i l'afecten en l'àmbit de la Unió Europea.

Aconsellem en tot allò que li calgui perquè tingui un coneixement aprofundit de la UE.

Seguim el procés el procés de temes del seu interès que, una vegada iniciats a Brussel.les, s'han d'aplicar a un o diversos països membres de la Unió Europea.

Preparem, gestionem i acompanyem els seus projectes a la Unió Europea, especialment en la participació de projectes i programes amb finançament i participació de la UE.

Promovem la participació de diversos socis si l'èxit de l'actuació, en base als objectius fixats, ho fes aconsellable.

Alertem de preses de decisions, noves regulacions, activitats de la competència i noves oportunitats que puguin afectar la seva activitat professional o de negoci.

AXIS també col·labora de forma externa amb INEO Corporate, consultoria estratègica especialitzada en grups multinacionals i empreses familiars, Pymes, startups, entitats financeres i d'inversió.

Carles Gasòliba és Special Advisor a FIPRA International, una xarxa d’oficines connectades especialitzades en Public Affairs en més de 50 països del món.
Carles Gasòliba és president a Catalunya de la European Foundation for Information Society, que té la seu a Brussel•les.